CDP Współpraca z CROWLEY DATA POLAND Sp. z o.o. w zakresie instalacji linii radiowych w pełnym zakresie tj. pozyskiwanie nieruchomości, projektowanie, budowa, montaż, serwis. [PDF]
NETIA Współpraca z NETIA S.A. w zakresie projektowania, wykonywania i serwisowania instalacji telekomunikacyjnych (linii radiowych, łącz światłowodowych, sprzętu aktywnego, węzłów telekom. oraz instalacji elektrycznych). [PDF]
GREKOM Usługi dla GREKOM Sp. z o.o. w zakresie instalacji radiolinii Ericsson, Stratex, Hariss oraz systemów dostępowych LMDS, instalacji linii światłowodowych i miedzianych. [PDF]
IMG Computers Usługi dla IMG Computers w zakresie montażu, bieżącego utrzymania, przeglądów, konserwacji i usuwania awarii radiolinii oraz monitoringu miejskiego. [PDF]